Sunday, 23 December 2012

zobaczysz
jeszcze napisze
taki wiersz
ze
stana ci sutki